top of page

דיני צבא

המערכת הצבאית בישראל נפרדת ממערכת המשפט האזרחי וחוקיה חלים על כל המשרתים בצבא – מחיילים שנמצאים בשירות חובה וחיילים שהשתמטו מהשירות - עד אנשי קבע, אזרחים עבד צה"ל וחיילים שמשרתים במילואים.


מכיוון שהצבא מהווה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, יש למערכת הצבאית משקל רב בחיינו ובמידה שמשרת בצבא מואשם בביצוע עבירה ונמצא אשם עלולות להיות לכך השפעות קשות על עתידו.


המשפט הצבאי מתחלק למשפט צבאי פלילי ומשפט משמעתי ומשום שהוא מופרד מהמשפט האזרחי לא די להחזיק בידע בתחום המשפט המנהלי והפלילי ועל המואשמים בביצוע עבירה לפנות אל עורך דין שמתמחה בדיני צבא.

 

עורך דין שמתמחה בתחום יהיה בקיא בכל סוגי העבירות, ההסדרים והכללים, הזכויות של החייל בצה"ל, יכיר את כל נושאי התפקידים הצבאיים, ייצג מלש"בים מול רשויות הגיוס, יספק ייצוג בוועדות ובבתי הדין הצבאיים וילווה את הנאשמים בכל סוגי העבירות – מהקלות ביותר עד עבירות פליליות קשות. כמו כן,  ילווה עורך הדין את הנחקרים בחקירות מצ"ח, ינחה אותם כיצד להתנהג לדבר ויכיר היטב את כל הדינאמיקות, האופן בו נערכים הדיונים, הדרך בה מוגשים ערעורים והפרוצדורות השונות. 


עורכי דין שמתמחים במשפט הצבאי ויודעים את העבודה
עורכי הדין המקצועיים ובעלי הניסיון ממשרד נרודצקי·ליבוב·יאיר·ויינשטיין·פישמן מתמחים בתחום המשפט הצבאי. עורכי הדין צברו ניסיון בייעוץ וייצוג משרתים בצבא בדרגות שונות שהואשמו בביצוע עבירות מגוונות, ביניהן: עריקה, אי שמירה על נשקים, היעדר משירות, השתמטות מביצוע פעולות, הפעלת אלימות כלפי חייל או מפקד, גניבה ועבירות צבאיות נוספות שחלקן אינן צבאיות אך נשפטות בבית המשפט הצבאי, לדוגמה: עבירות סמים, הונאות, שוחד, הריגה וגרימת מוות ברשלנות.


לא פעם מואשמים משרתים בצבא בביצוע עבירות שונות, חלק מהמשרתים השקיעו בשירותם הצבאי ותרמו רבות ולפעמים הם מועמדים לדין על לא עוול בכפם. במקרה שאנו נבחרים לייצוג המשרתים, אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים כדי להוכיח את חפותם - לבטל את האישום או להביא להקלה בעונשם.


חשוב לזכור שכל עוד המשרת בצבא לא הואשם - הוא נחשב לחף מפשע עד שהוכח אחרת. כדי להוכיח את חפותו רשאי הנאשם להציג את גרסתו, לזמן עדים שיעידו לטובתו ולקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין צבאי. עורך הדין ינחה את הנאשם ויסביר לו כיצד יש לפעול במקרים העדינים והמורכבים הללו. במקרים רבים עשוי הייעוץ המקצועי לשנות את כל תמונת המצב.

משרדנו מקפיד לבחון כל מקרה לגופו ולשים דגש על עברו של הנאשם, כוונותיו והסיטואציה שהובילה להגשת כתב האישום. הניסיון הנרחב של משרדנו מאפשר לנו לבחור בדרכי הפעולה היעילות ביותר, לספק לנאשם ייעוץ מקצועי ולסייע לו להוכיח את חפותו או להפחית מעונשו.

bottom of page